fbpx

Den hybride arbejdsplads

Hvad pandemien har lært os om samarbejde…

Nok står vi overfor en opgave om at genopbygge en følelse af tilhørsforhold og kollegialt fællesskab, når pandemien engang om ikke så længe bliver sat skatmat. Men når al postyret har lagt sig, ja, så tror jeg, at har pandemien lært os, at vi godt kan levere et produktivt samarbejde, selvom det ikke har været muligt at være sammen fysisk.

Den hurtige adaption af Microsoft Teams og lignende videomøde- og samarbejdsløsninger har lært os, at vi rent faktisk godt kan få et samarbejde til at fungere på afstand – selvom der har været nogle ind i mellem mærkværdige hændelser (jf. billedet ovenfor). Mange virksomheder har som en sidegevinst sparet mange omkostninger, bl.a. fordi deres medarbejdere ikke hele tiden har skullet fare land og rige rundt til vigtige møder. Jeg tror, at disse forhold vil få stor indflydelse på, hvordan ledelser vil designe den fremtidige arbejdsplads.

Den hybride arbejdsplads

Den fremtidige arbejdsplads bliver hybrid

Vi kommer til at se, at den hybride arbejdsplads, som vi kender fra fx it- og konsulentbranchen, bliver almindelig i flere og mere traditionelle brancher. Vi ser også en tendens til, at en større del af arbejdsstyrken bliver løsere tilknyttet en specifik virksomhed i form af midlertidige ansættelser, fx på afgrænsede projekter.

Vi har været fokuseret på det praktiske: at anvende audio- og videoløsninger til at løse de kommunikationsudfordringer den hybride arbejdsplads og den løse virksomhedstilknytning giver. Vi har fokuseret på at være dygtige til at bruge video til møder med alt, hvad det indebærer af audio- og videoopsætninger, evnen til at præsentere online, virtuelle whiteboards og så videre.

Men vi skal også have fokus på de dybere og måske mere bløde, kulturelle værdier, behov og evner. Når medarbejdere i fremtiden mødes mindre fysisk, fx fordi de vælger at arbejde hjemmefra, er ude i “marken” eller er ansat i et projekt, kræver det et ledelsesmæssigt fokus på, hvordan man digitalt kan understøtte tilhørsforhold, kollegialt fælleskab og samarbejde.

Fokuser på virksomhedens Intranet

Intranettet har potentialet til at understøtte den nye hybride arbejdsplads. Intranettet kan bruges, så virksomheden drager maksimalt nytte af de muligheder, den hybride arbejdsplads tilbyder, og minimerede ulemper, der følger. Spørg dig selv: kan vores nuværende Intranet-løsning leve op til de nye krav?

Se på Intranet med nye briller og stil dig selv følgende spørgsmål:

  • Kan vores medarbejdere socialisere og dele informationer – både på virksomheds-, afdelings- og teamniveau – på Intranettet?
  • Er det nemt at lave hurtige ”puls-undersøgelser” og ”stemningsanalyser”?
  • Er der nem adgang til up to date-viden og informationer om virksomheden – fx processer og regulativer, når man nu ikke altid kan spørge sidemanden
  • Emmer Intranettet af den kultur, som du gerne vil have i virksomheden?
  • Er der adgang for eksterne/projektansatte til specifikke relevante informationer og viden – uden at de nødvendigvis kan se alt?
  • Har alle medarbejdere nem adgang til Intranettet – fx fra en mobil enhed (BYOD), som ofte vil være eneste mulighed for ”frontline” medarbejdere?

Evobis – Moderne Intranet & kommunikationsplatform

Hos Evobis har vi erfaring med at rådgive, konfigurere og implementere Intranet- og kommunikationsløsninger til mange forskellige segmenter i det danske erhvervsliv. Vi tager udgangspunkt i Microsofts suite af applikationer – SharePoint, Teams og tilhørende services, da mange virksomheder allerede har investeret i denne platform. Microsoft har udviklet nogle af de bedste digitale værktøjer til at understøtte samarbejde og kommunikation.

Det er ”blot” et spørgsmål at få analyseret, hvad der betyder mest for din virksomhed og efterfølgende konfigurere løsningen. Der er mange penge at spare i at forstå og udnytte de ressourcer som er gemt i den IT-platform, som du sikkert allerede har investeret i.

Nok er der mange, som har specialudviklede og designede løsninger, som kan løse opgaven – men tilbyder denne ekstraomkostning reelt en ekstraværdi? I mange tilfælde er svaret nej. Vælger du at basere virksomhedens Intranet- og kommunikationsløsninger på standarder, vil du som sideeffekt opnå mere fleksibilitet og agilitet – vigtige færdigheder i en verden, som hurtigt ændrer sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claus Bech Espensen