fbpx

HR digitalisering af processer

Digitaliser og få styr på personfølsomme data

Styrk organisationen ved at digitalisere ansøgningsprocesser og onboarding. Få styr på dine medarbejder-informationer, personfølsomme data og GDPR. Så du får tid til at udvikle og fastholde medarbejdere.

Med udgangspunkt i SharePoint Online sætter vi strøm til en lang række processer omkring HR-arbejdet, så du kan få tid til at tale med dine medarbejdere. og  som hjælper din virksomhed med at håndtere, tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere.

Vi tilbyder en række moduler som kan hjælpe med at digitalisere hele medarbejderlivscyklussen fra ansøgningsprocessen over onboarding til den løbende medarbejderudvikling og offboarding. Samtidig gør vi det nemmere for dig at leve op til de gældende GDPR-regler.

Med udgangspunkt i vores HR-koncept kan du digitalisere mange af de processer ifm. samarbejde, kommunikation og videndeling mellem medarbejder, leder og HR.

Boost produktiviteten – sæt strøm til processerne

Vores HR-koncept består af en række moduler som hjælper med at håndtere de mest relevante arbejdsopgaver:

 • Ansøgningsprocesser
 • Medarbejderdokumenter
 • Onboardingprocesser.

Med ansøgningsmodulet gør vi det nemmere for dig at overholde GDPR-reglerne og styre arbejdsopgaverne igennem ansættelsesprocessen. Alle indkommende ansøgninger samles et centralt sted – helt automatisk, hvorfra du kan styre adgang og kommunikationen. Den sømløse integration til Microsoft Teams gør, at du nemt kan udnytte de indbyggede muligheder for kommunikation, samarbejde og videndeling i ansættelsesprocessen  internt som eksternt.

I medarbejdermodulet gemmes alle de vigtige dokumenter du har på dine medarbejdere. Den stærke dokument- og sagshåndteringsfunktion i SharePoint Online hjælper med at håndtere alle vigtige dokumenter om medarbejdere – kontrakter, certifikater osv. Endvidere er der mulighed for at styre, hvem der har adgang til hvilke dokumenter i medarbejdermappen. Sikkerheden betyder, at du kan give adgang til medarbejdere, så de selv kan rette informationer løbende. Du skal ikke bruge unødige ressourcer til at sikre overholdelse af loven om personfølsomme data, da løsningen selv styrer, hvilke dokumenter der skal arkiveres og slettes, hvornår.

Når en ny medarbejder bliver ansat kan du anvende onboarding modulet til at styre hele processen omkring onboarding. Ved hjælp af konfigurerbare checklister, med ansvarlige og tidsfrister, så alle ved, hvilke opgaver de har, og hvornår de skal udføres. Du kan hele tiden følge status i onboarding, så du sikrer dig at de nye medarbejdere får den optimale start og hurtig bliver produktiv og inkluderet. Tilsvarende findes der checklister som kan igangsættes ved offboarding.

Yderligere digitaliseringsmuligheder
Til at understøtte yderligere digitalisering af opgaver og processer i HR-afdelingens mange opgaver har vi udviklet en række moduler til SharePoint Online som man med fordel kan implementere:

 • Asset Management modul
 • Kompetence & MUS modul
 • Whistleblower modul

Du kan læse mere om vores moduler her

Endvidere anbefaler vi at bruge Evobis Dokumentskabelon modul til at styre jeres standard word-dokumentskabeloner til f.eks. kontrakter, certificeringer, velkomstbreve, opsigelser osv.

I forbindelse med sagsstyring på medarbejdere vil det være en fordel at du kan journalisere relevante e-mails direkte ind på sagen. PÅ den måde optimeres sikkerhed omkring håndtering af personfølsomme data. Til at gøre det nemt kan du bruge vores e-mail-arkiveringsmodul

Fremhævede fordele

Med udgangspunkt i værktøjerne i Microsoft 365 opbygger Evobis et skræddersyet værktøj til understøttelse af virksomhedens digitale HR-processer, hvilket medfører en lang række fordele for jer. Udvalgte eksempler på disse findes nedenfor.

Priseksempler på skræddersyede løsninger

Nedenstående eksempler er vejledende og vi vil altid tage udgangspunkt i en analyse af de konkrete behov. Indholdet af de forskellige eksempler nedenfor skal ses som værende inspiration, og indholdet vil til enhver tid blive defineret som en naturlig del af workshoppen.

Eksempel 1

kr. 80.000
 • Workshop
 • Løsningsbeskrivelse og prototype
 • Ansøgningshåndtering
 • Medarbejderdokumentation
 • On- og offboarding
 • Konsulentassistance* á 25.000,-
 • Ibrugtagningsstøtte
 • Træning af superbrugere
 • Dokumentskabelonmodul kr.12.000,-
 • E-mail arkiveringsmodul kr. 25.000,-
 • Asset Management Modul 10.000,-
 • MUS modul kr. 50.000
 • Whistleblower Modul kr. 12.000,-

Eksempel 2

kr. 125.000
 • Udvidet workshop
 • Løsningsbeskrivelse og prototype
 • Ansøgningshåndtering
 • Medarbejderdokumentation
 • On- og offboarding
 • Konsulentassistance* á 40.000,-
 • Ibrugtagningsstøtte
 • Udvidet træning af superbrugere
 • Dokumentskabelonmodul kr.12.000,-
 • E-mail arkiveringsmodul kr. 25.000,-
 • Asset Management modul 10.000,-
 • MUS modul kr. 50.000,-
 • Whistleblower modul kr. 12.000,-

Eksempel 3

kr. 200.000
 • Udvidet Workshop
 • Løsningsbeskrivelse og prototype
 • Ansøgningshåndtering
 • Medarbejderdokumentation
 • On- og offboarding
 • Konsulentassistance* á 50.000,-
 • Ibrugtagningsstøtte
 • Udvidet træning af superbrugere
 • Dokumentskabelonmodul kr. 12.000,-
 • E-mail arkiveringsmodul kr. 25.000,-
 • Asset Management modul kr. 10.000,-
 • MUS modul kr. 50.000,-
 • Whistleblower modul á 12.000,-

* Eksempelvis SharePoint-konfiguration, tematisering, vejledning til og opsætning af indhold, udvidet struktur, rettigheder eller ekstra undervisning.