fbpx

Microsoft Teams styrker den hybride arbejdsplads

Men har du styr på implementering og drift. Det kan give hovedpine, men det kan forebygges!

Der er ingen vej tilbage til et arbejdsmarked organiseret som før pandemien. Fremtiden er hybrid. Den ”moderne” måde at arbejde på er kommet for at blive. Mange virksomheder har set lyset, og i nødens stund opdaget, at medarbejdere godt kan tage ansvar for egen arbejdsdag – også uden for kontorets snævre grænser. Der er sporet store effektiviseringer – og den hverken kan eller vil virksomheder sidde overhørig fremover.

Så langt så godt! Men hvad med de udfordringer som det medfører. Mindre social kontakt, fællesskabsfølelse og ikke mindst sværere adgang til nødvendig viden og information. Med Microsofts fokus på samarbejdsplatformen MS Teams, så rammes der både spot-on på tidens tendenser, men vi bliver faktisk også hjulpet til at imødekomme de tilhørende udfordringer.

 

Microsoft Teams Viva Connect

Der kommer rigtig mange spændende og brugbare funktioner løbende. Der er store forbedringer af de visuelle præsentations- og dialogfunktioner. Men funktioner som Microsoft Teams Viva Connect (allerede inkluderet i dit eksisterende M365 abn.) gør Teams til en endnu bedre samarbejdsplatform, som understøtter den hybride arbejdsplads – både når du arbejder sammen intern men også når du arbejder med eksterne relationer.

Med Viva connect kan du nu få præsenteret din SharePoint Online Intranet forside og løsningselementer direkte i MS Teams. Det betyder, at du nu kan optimere din kommunikation til dine medarbejdere og skabe en større følelse af tilhør og kultur.

 

SharePoint Online – Backbone i MS Team.

Vi har alle taget Teams til os, som vores primære platform for visuel kommunikation. Men der er altså mange andre muligheder i platformen. SharePoint er et fundament i Teams, og brugt rigtigt, så kan du skabe endnu bedre samarbejde, videndeling og kommunikation.

 

Hos Evobis har vi lavet yderligere koncepter, så du kan lave en sømløs integration mellem SharePoint applikationer. Et eksempel kunne være vores projektstyringsløsning, som anvendes til at samarbejde om projekter, skabe overblik og indsigt. Den er nu sømløs integreret ind i MS Teams. Så nu kan du finde samme informationer og dokumenter, bruge Planner og andre værktøjer – både i SharePoint og Teams. Fordelen er at du kan vælge den indgang du ønsker. Med Teams har du nu også en chat-funktion og en mødefunktion til dine projektmedlemmer. Det samme kunne gøre sig gældende indenfor HR f.eks. ifm. ansættelser og on-boarding. Mulighederne er mange. Men det stiller også krav til jeres organisering og styring af Teams. En udfordring vi ser mange steder efterhånden som man får øje for mulighederne.

Microsoft Viva Connect i Teams
Microsoft Viva Connect i SharePoint

Tag kontrollen tilbage og få styr på dine Teams

Efterhånden som Teams bliver mere om mere udbredt i organisationen, så opstår der et større behov for at sikre kontrollen med, hvordan og til hvad Teams anvendes, ikke mindst for at sikre optimalt udbytte. Samtidig med at det er blevet nemmere at lukke eksterne ind i dit univers, ja så skabes der yderligere pres på at få styr på hvad vi f.eks. deler. Vi tror på, at man kan skabe et rigtig godt fundament ved at få fastlagt navnestandarder, oprette automatiserede processer i hele livscyklussen for jeres Teams og få defineret en række Teams skabeloner. Til det bliver vi desværre ikke hjulpet ret godt af Microsoft. Derfor har Evobis udviklet et Teams Governance Tool som giver jer muligheden for at slippe Teams fri i organisationen, uden at du skal bruge uforholdsmæssig meget tid på at godkende, holde øje med og generelt forsøge at styre det kaos som Teams kan blive til. Du kan læse mere om vores Governance værktøj her.

Teams Governance Portal - SharePoint

Claus Bech Espensen