fbpx

Vi skaber klarhed over mulighederne med

smv : digital

Med SMV:Digital kan vi både rådgive om mulighederne og hjælpe med at implementere konkrete digitale løsninger på Microsoft 365.

Med SMV:Digital kan vi både rådgive om mulighederne og hjælpe med at implementere konkrete digitale løsninger på Microsoft 365.

“Vi hjælper SMV’ere med at gribe mulighederne i den digitale omstilling.
Vi leverer både rådgivning og konkrete løsninger som øger digitaliseringen og automatiseringen.”
 – Claus Espensen
“Vi hjælper SMV’ere med at gribe mulighederne i den digitale omstilling.
Vi leverer både rådgivning og konkrete løsninger som øger digitaliseringen og automatiseringen.”
 – Claus Espensen
 

Rådgivningsydelser

Søger I om rådgivning for at få indsigt i, hvordan I kan digitalisere jeres forretningsprocesser, bruge data eller andet, så står vi til rådighed for at gennemføre denne rådgivning efter et gennemprøvet koncept,
hvor vi vil sætter os ind i jeres forretning, arbejdsgange og visioner for fremtiden.

Implementeringsydelser

Når du har defineret et projekt, så står vi klar til at hjælpe jer med at implementere en løsning baseret på de forventninger som er opstillet i SMV:Digital ansøgningen.
Vi hjælper gerne med at definere mulighederne sammen med jer inden ansøgningen formuleres og sendes til SMV:Digital. Vi har mange års erfaringer med, hvad man kan opnå ved at bruge Microsoft 365 platformen til at øge digitaliseringen i mange typer af virksomheder.

Du kan bl.a. bruge os til at få rådgivning indenfor:

Hvad er SMV:Digital tilskudspulje?

Projektet er sat i verden af Erhvervsstyrelsen for at hjælpe virksomheder med projekter inden for digital omstilling, udvikling af interne kompetencer eller decideret investeringer i ny teknologi.
Programmet åbner løbende for nye puljer og indeholder en række relevante tilbud i form af bl.a. tilskud til køb af rådgivning hos private konsulenter.
Programmet er etableret i 2018 med et formål om at fremme vækst og udvikling gennem digitalisering, automatisering og e-handel blandt små og mellemstore virksomheder i Danmark.
SMV:Digital drives i samarbejde mellem landets seks erhvervshuse hvor Erhvervshus Midtjylland er det ledende hus

Hvilke krav skal din virksomhed opfylde?


I forbindelse med de forskellige puljer kan der være en række krav eller forudsætninger som din virksomhed skal kunne leve op til. Desuden skal du være opmærksom på at der er tale om et tilskud til rådgivning hvorfor du som virksomhed også selv skal komitte sig til en del af den samlede investering. Enten med egne timer, investering i ny teknologi og/eller yderligere rådgivning 
For at kunne ansøge skal din virksomhed desuden leve op til følgende krav:
  • 3-249 årsværk i seneste afsluttede regnskabsår
  • Omsætning på minimum 2 mio. kr. i seneste aflagte årsregnskab
  • En businesscase, der beskriver formålet med et digitalt projekt.